Meet Our Team

Meet Our Team

Avatar

Professor S D Joshi

President

Avatar

Professor Sukumar Mishra

Vice President

Avatar

Prof. Mukul Sarkar

Treasurer

General Secrataries

General Secrataries

Avatar

Bhavit Arora

Avatar

Vipasha Mittal

Secretaries

Secretaries

Avatar

Garvit Gupta

Avatar

Nimish Goyal

Avatar

Pranav Verma

Avatar

Ashutosh Bindal

Avatar

Varun Srivastava

Avatar

Kartik Chaudhary

Avatar

Dhananjay Varma

Executives

Executives

Avatar

Geetika Mathur

Avatar

Pratyush Maini

Avatar

Tarun Sahu

Avatar

Dev Gajera

Avatar

Sankalp Garg

Avatar

Aditya Abhishek

Avatar

Harshit Jain

Avatar

Abhinav Kalra

Avatar

Vivek Singhal

Avatar

Gantavya Bhatt

Avatar

Anubhav Bhatia

Avatar

Kunal Narayan

Avatar

Naval Dubey

Avatar

Akanshu Gupta

Avatar

Kanish Garg

Avatar

Ritwik Chakravarti

Avatar

Mohit Gupta