Meet Our Team

Meet Our Team

Avatar

Prof. Bhim Singh

President

Avatar

Professor Sukumar Mishra

Vice President

Avatar

Prof. Mukul Sarkar

Treasurer

General Secrataries

General Secrataries

Avatar

Gorish Aggarwal

Avatar

Rahul Trivedi

Avatar

Utkarsh Sharma

Secretaries

Secretaries

Avatar

Akshat Srivastava

Avatar

Karan Singh Chauhan

Avatar

Abhishek Kedia

Avatar

Anmol Gupta

Executives

Executives

Avatar

Anirban Mukhopadhyay

Avatar

Aniket Dashpute

Avatar

Deepak Singla

Avatar

Manish Singh

Avatar

Ritik Vijayvergiya

Avatar

Rishav Bhullar

Avatar

Sankalpana Agrawal

Avatar

Utkarsha Agwan

Avatar

Vipasha Mittal

Avatar

Anshul Basia

Avatar

Aditya Arora

Avatar

Bhavit Arora

Avatar

Harsh Verma

Avatar

Priyanshi Mishra

Avatar

Sweta Soni